Gizlilik Koşulları

Mag Stüdyo Privacy Policy
Mag Stüdyo Yazılım Dijital Pazarlama TİC. LTD. ŞTİ.


Bu Gizlilik Politikası siz ve “Veri Sorumlusu” olarak Mag Stüdyo Yazılım Dijital Pazarlama TİC. LTD. ŞTİ. arasında yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, işbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Mag Stüdyo’nun oyunlarının kullanımı ile bağlantılı olarak tarafınızdan sağlanan verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı ile bunların aktarımının derecesi, amacı ve kapsamı hakkında bilgi vermektir. Bu gizlilik bildiriminin amacı, oyunlarımızı/uygulamalarımızı (Birlikte“Oyunlar”olarak anılacaktır.) kullanan kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi vermektir. Oyunlar’ı kullandığınızda; veya herhangi bir şekilde Mag Stüdyo ile iletişim kurduğunuzda Mag Stüdyo, mevcut teknik imkanlar dahilinde bilgi ve işlemin niteliğine uygun olarak hakkınızda bilgi toplar. Kişisel bilgilerinizin ve verilerinizin, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekil ve amaçlarla sınırlı olarak, Mag Stüdyo ve/veya Mag Stüdyo aracılığıyla sınırlı bir şekilde kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişi ile ilgili her türlü bilgi kişisel veri oluşturmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi, veriler üzerinde gerçekleştirilen elde etme, kaydetme, depolama, saklama, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, edinme, erişilebilir hale getirme, hizalama ve erişimi engelleme gibi tüm işlem türlerini ifade etmektedir.

 1. 1. Kişisel Verileri Toplama ve İşleme Amaçları
 2. 2. Mag Stüdyo, Oyunlarımız’ı cihazınıza indirdiğinizde veya Oyunlar’ı oynadığınızda, bize geri bildirimlerinizi gönderdiğinizde veya bilgilerinizi veya destek isteklerinizi doğrudan Rollic’e ilettiğinizde veya Oyunlarımız’da sunulan üçüncü taraf reklamlarıyla etkileşimde bulunmaya veya diğer platformlarda sunulan Mag Stüdyo reklamlarıyla etkileşimde bulunmaya başladığınızda kişisel verilerinizi otomatik olarak toplar. Genel olarak, hakkınızda topladığımız bilgiler cihazınızla ilgilidir ve cihazınızı tanımlamamıza yardımcı olur. Mag Stüdyo ayrıca Apple App Store ve Google Play App Store (“Platformlar“olarak anılacaktır) platformlarından ve iş ortaklarından veri toplamaktadır.Mag Stüdyo, yasal mevzuat çerçevesinde, size daha iyi hizmet vermek, önerilerde bulunmak, hizmetlerini geliştirmek, ilgi ve tercihlerinize ilişkin çalışmalarda Oyunlar’ın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Mag Stüdyo altında geçen aktivitelerinizi ve kişisel bilgilerinizi (kullanıcı adı, varsa isim, IP adresi, erişim tarihi ve saati, Oyun sırasında erişilen sayfalar) toplayabilir.

  1. a. Mag Stüdyo’nun Oyunları’nı Oynarken Toplanan Kişisel Verileriniz:
  2. b. Mag Stüdyo, gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamında ve yasal mevzuat çerçevesinde, size daha iyi hizmet vermek, önerilerde bulunmak, hizmetlerini geliştirmek, Oyunlarımız’ı geliştirmek ve güncellemek, ilgi ve tercihlerinize ilişkin çalışmalarda Oyunlar’ın kullanımını kolaylaştırmak için Mag Stüdyo altında geçen aktivitelerinizi ve kişisel verilerinizi toplayabilir. Oyunlar’ı Platformlar aracılığıyla indirdiğinizde ve/veya oynadığınızda, Mag Stüdyo sizden ve/veya cihazınızdan belirli kişisel verileri toplamaktadır. Bu kapsamda Mag Stüdyo, reklam kimliğiniz (IOS cihazları için IDFA ve Android cihazlar için


  3. c. Yukarıda belirtilen reklamcılık kimlikleri (IDFA ve GAID), reklam verenlerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için kullandığı ve tüm mobil uygulamalarda tutarlı olan ve böylece uygulamalar arası izlemeye izin veren mobil cihazlar için benzersiz tanımlayıcılardır. Apple cihazlarının gizlilik ayarlarından “reklam izlemeyi sınırla“ seçeneğini etkinleştirerek bu seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz. Google Android cihazlarında ise, “reklam kişiselleştirmeyi devre dışı bırak“ seçeneğini etkinleştirerek reklam ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Reklam kimlikleri, cihazınızla benzersiz bir şekilde ilişkilendirilen kalıcı olmayan tanımlayıcılardır. Belirli bir ücrete tabi olan reklamsız oynama özelliğimizi kullanarak reklamları izlemeden Oyunlar’ı oynama seçeneğiniz olduğunu hatırlatmak isteriz. Kullanıcı adınız ve puanınız, puan tabelası özelliği bulunan Oyunlarımız’da diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Uygulama içi satın alma işlemleri için ödemeler Platformlar tarafından gerçekleştirilmektedir.Mag Stüdyo, ödeme için Platformlar’la paylaştığınız adınız, soyadınız, kredi kartı numaranız ve e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi toplamamaktadır, siparişinizi yerine getirmek için yalnızca satın aldığınız ürünlerin ödeme bilgileri bizimle paylaşılmaktadır.

  4. d. Mag Stüdyo İle İletişime Geçtiğinizde Toplanan Kişisel Veriler
   • Bizimle iletişime geçtiğinizde:

    Oyunlarımız hakkında bilgi istediğinizde, teknik destek talep ettiğinizde veya herhangi bir şekilde bizimle iletişime geçtiğinizde iletişim bilgilerinizi (e-posta) talep edebiliriz. İletişim bilgileriniz, taleplerinizi yerine getirmek ve sizinle iletişim kurmak amacıyla işlenecektir.

   • Yorumlar:

    Oyunlarımız hakkındaki yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşırken kişisel verilerinizi içeren verileri paylaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumlarının içeriği, tamamen gönüllü olarak sağladığınız verilerden oluşur. Paylaştığınız kişisel verilerinizi, karşılaştığınız sorunları çözmek ve isteğinizi yerine getirmek için işlemekteyiz.

  5. e. Üçüncü Taraflarca Toplanan Veriler
  6. f. Mag Stüdyo’ya sağladığınız kişisel veriler, kanunlar gereği resmi kurum/kuruluşlarca talep edilirse bu veriler ilgili makamlara veya mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde mahkemelere aktarılabilir.

  7. g.İş ortaklarımız veya servis sağlayıcılarımız, Oyunlarımız’da sunucu günlük dosyalarını, çerezleri, piksel etiketlerini, web işaretçilerini veya diğer izleme araçlarını kullanabilir. Aşağıda 3. Bölüm’de bahsedilen reklam iş ortaklarımız ve analitik servis sağlayıcılarımız, IP adresiniz, reklam tanımlayıcınız (IOS cihazları için IDFA ve Android cihazlar için GAID), diğer cihaz tanımlayıcılarınız (IOS cihazları için IDFV), çerez tanımlayıcılarınız, reklam kimliği, mobil cihazınızın türü, işletim sistemi, sürümü, modeli, donanım türü, internete bağlandığınızda cihazınız için otomatik olarak belirlenen diğer cihaz tanımlayıcılarınız, web tarayıcısı bilgileriniz, ziyaret ettiğiniz web siteleri, Oyunlar’daki bağlantılarınız ve belirtilen teknolojileri kullanarak ziyaret edilen web siteleriyle ilgili tercihleriniz hakkında veri toplayabilir. Söz konusu üçüncü tarafların gizlilik politikalarına 3. Bölüm’den erişebilirsiniz.

  8. h. Çocukların Kişisel Verileri
  9. i. için GAID), diğer cihaz tanımlayıcılarınız (IOS cihazları için IDFV), çerez tanımlayıcılarınız, reklam kimliği, mobil cihazınızın türü, işletim sistemi, sürümü, modeli, donanım türü, internete bağlandığınızda cihazınız için otomatik olarak belirlenen diğer cihaz tanımlayıcılarınız, web tarayıcısı bilgileriniz, ziyaret ettiğiniz web siteleri, Oyunlar’daki bağlantılarınız ve belirtilen teknolojileri kullanarak ziyaret edilen web siteleriyle ilgili tercihleriniz hakkında veri toplayabilir. Söz konusu üçüncü tarafların gizlilik politikalarına 3. Bölüm’den erişebilirsiniz.

 3. 3.Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Yasal Dayanakları
 4. 4. Kişisel verilerinizi işlerken Mag Stüdyo’nun dayandığı yasal dayanaklar aşağıdaki gibidir:
  • Açık rızanız ve/veya talebinizin olması,

  • Bu tür bilgilerin yürürlükteki yasalara veya düzenlemelere veya verilen bir mahkeme kararına veya idari emre uygun olarak ifşa edilmesinin gerekmesi

  • Bir sözleşmenin akdedilmesi ve yürürlüğü için gerekli olması,

  • Mag Stüdyo’nun veri sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olması,

  • Herhangi bir hakkın kurulması, kullanılması ve korunması için gerekli olması,

  • Temel hak ve özgürlüklerinize halel getirmeksizin, Mag Stüdyo’nun yasal çıkarları için zorunlu olması.

  • Kişisel verilerinizin açık rızaya dayanarak işlendiği veri işleme faaliyetlerinde, rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

  • Mag Stüdyo’nun cihaz ve kullanım verilerinizi işleme konusundaki yasal menfaati, yasal mevzuat çerçevesinde size daha iyi hizmet sunmak, önerilerde bulunmak, hizmetlerini geliştirmek, Oyunlarımız’ı geliştirmek ve güncellemek, ilgi ve tercihlerinize ilişkin çalışmalarda Oyunlar’ın kullanımını kolaylaştırmaktır.

  • Mag Stüdyo, size ait verileri ve her türlü gizli bilgiyi, işbu belgede belirtilenler saklı kalmak üzere, kesin surette özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, bilgilerinizin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya gizli bilgilerin herhangi bir üçüncü kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Mag Stüdyo tarafından alınan tüm gerekli veri güvenliği önlemlerine rağmen, gizli bilgiler sisteme yapılan saldırılar sonucunda hasar görürse veya üçüncü taraflarca ele geçirilirse, Mag Stüdyo’nun bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

  • Mag Stüdyo, kamuya açık alanlarda yapmış olduğunuz yorumlarda ifşa ettiğiniz bilgilerin kullanımından veya üçünü kişilerce gönderilen mesajlardan kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Üyelik kaydını oluştururken kullandığınız adınızı, şifrenizi vb. bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşırsanız, üçüncü şahıslarla paylaşılan bilgilerden kaynaklanabilecek zararlardan Mag Stüdyo sorumlu olmayacaktır.

 5. 5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
 6. 6. Kişisel verileriniz, Oyunlarımız’ı geliştirmek ve Oyunlarımız’ı size sunmak, ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, Mag Stüdyo’nun ve üçüncü tarafların reklam etkinliğini ölçmek ve Oyunlarımız’ı kullanımınıza ilişkin ölçüm ve analizler yapmak amacıyla yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilir. Bir kamu kurumunun kanun uyarınca kişisel veri talep etme yetkisine sahip olması halinde, kişisel verileriniz ilgili kişisel veri koruma mevzuatına uygun olarak bu yetkili kamu kurumuna aktarılabilir. Yargı makamlarından gelen talepler de ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilecektir.

 7. 7. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen iş ortaklarımıza ve servis sağlayıcılarımıza aktarılabilir:

 8. 8. Analitik Hizmetler: Kişisel verileriniz, Oyunlarımız’ın kullanımına ilişkin analitik incelemeler, analizler, raporlama ve araştırma faaliyetlerini yürütmek amacıyla servis sağlayıcılarımıza ve iş ortaklarımıza aktarılabilir.

 9. 9. Reklam İş Ortakları: Kişisel verileriniz, Oyunlar’ın ücretsiz veya düşük maliyetle sunulmasını sağlayan reklam iş ortaklarımıza aktarılabilir.

 10. 5. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız
 11. İlgili mevzuat uyarınca haklarınız aşağıdaki gibidir;
  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

  • işlenmişse işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep etmek,

  • kişisel veri işlemenin amacını ve kişisel verilerin bu amaçlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

  • kişisel verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilmek,

  • kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltme talebinde bulunmak,

  • kişisel verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini istemek,

  • düzeltme, silme ve imha taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara iletilmesini istemek,

  • işlenmiş verilerinizi otomatik sistemler aracılığıyla analiz ederek aleyhinizde meydana gelen herhangi bir sonuca itiraz etmek,

  • kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğramanız durumunda tazminat talep etmek,

  • veri işleme faaliyetlerinin kısıtlanmasını istemek,

  • veri taşınabilirliği talep etmek,

  • işlenen verileri yalnızca otomatik sistemler yoluyla analiz ederek olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, ve

  • ilgili veri koruma otoritesine şikayette bulunmak ve kişisel verilerinizin ilgili yasal mevzuat ihlal edilerek işlendiği için zarar görmeniz durumunda tazminat talep etmek. 12. Mag Stüdyo Yazılım Dijital Pazarlama TİC. LTD. ŞTİ.